Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb, licenčnej dohody a uzatvárania zmlúv prostredníctvom stránky all4d-day.sk

V Dulovej Vsi, 24.02.2021

Prílohy:
Formulár na odstúpenie od zmluvy
Formulár na podanie reklamácie a/alebo sťažnosti